BREATh

 

De therapeuten van BREATh zijn gespecialiseerd in verschillende

natuurgeneeskundige behandelmethodes.

 

Naast diverse vormen van Acupunctuur en Bio-Resonantie zijn wij ondersteund

door actuele kennis en state of the art apparatuur.

 

Wij bieden u een uitstekende diagnostiek en behandeling voor een zeer breed spectrum

aan ziektebeelden.

Waarbij het totaalbeeld van de patiënt altijd centraal staat voor een op maat gemaakte therapie.

 

Wij zijn aangesloten bij de VBAG en de RBCZ.

 

In de omgang met onze patienten gelden de bepalingen, de beroepscode

en het tuchtrecht van de VBAG en de RBCZ.

 

 

 

Corrie Verhaar

Ivo Verhaar

VBAG

200.909.A

200.910.A

RBCZ

911432R

911431R

AGB Zorgverlener

90 024365

90 024366

AGB Praktijk

90 03225

CBP

m1458307

m1458291

Telefoon

071-3010768

071-8800082

E-Mail

cverhaar@breath.nl

iverhaar@breath.nl

 

 

Wij zijn te bereiken op

Telefoon: 071-3010768 (antwoord apparaat inspreken alstublieft).

Email: cverhaar@breath.nl & iverhaar@breath.nl

BREATh:, Schippersdam 1, 2361 CA Warmond.

 

Op dit moment zijn wij de website volledig aan het vernieuwen.

Dit zodat deze eindelijk toegankelijk wordt voor mobiele apparaten.

Een deel is hierdoor in de vorm van pdf te downloaden.

Onze excuses voor de tijdelijke overlast.

Met vriendelijke groet, Corrie Verhaar & Ivo Verhaar

Folder met meer info

 

 

Bereikbaarheid:

Trein: Centraal station leiden of Station Sassenheim daarna lijn 50 naar Warmond.

Bus: lijn 50 naar Warmond halte De Baan

Auto: A44 afrit 4, navigatie instellen op dorpsstraat 61/Schippersdam 1.

Hierna parkeer route kaart volgen.

Folder met meer info

 

Parkeren:

Het handigste parkeert u bij de Laan van Oostergeest,

deze bied verreweg de meeste capaciteit en is relatief dichtbij (300m).

 

Parkeer Route

 

 

 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelende therapeut, een dossier

aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen

over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij,

na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de

huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.

Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als uw behandelende therapeut hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

 

Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een

verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Voor het gebruik voor waarneming tijdens afwezigheid.

Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële

administratie, zodat wij een factuur kunnen opstellen.

 

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens,

dan zullen wij u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt

vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,

zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Uw naam, adres en woonplaats

Uw geboortedatum

De datum van de behandeling

De naam van de zorgverzekeraar en het zorgrelatienummer.

Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’

De kosten van het consult.

 

Algemene voorwaarden/Privacy